Lastnosti informacijskega sistema

Program AgroOrbita je zasnovan tako, da so vsi podatki o kmetiji shranjeni na podatkovnem strežniku, dostop do njih pa je preko spleta in spletnega servisa omogočen z domačega računalnika le pooblaščenemu uporabniku. Delo s podatki poteka tako, da uporabnik na svojem računalniku vnaša podatke o vseh dogodkih na kmetiji, podatki pa se preko spletnega servisa shranjujejo v podatkovno bazo, ki skrbi za njihovo varnost in integriteto. Za namen pregledovanja in izdelave poročil uporabnik v obratni smeri preko spletnega servisa in spleta prenaša podatke iz baze na svoj računalnik, jih pregleduje, izdeluje poročila, izpise ipd. Podatkovna baza je nameščena na podatkovnem strežniku, ki ga vzdržuje, skrbi za njegovo neprekinjeno delovanje in za arhiviranje podatkov podjetje Epi Spektrum d.o.o.

Področja dela in z AgroOrbito so prikazana na spodnji sliki.

 AgroOrbita omogoča na različnih področjih urejanje naslednjih podatkov:

 • živali
  • urejanje splošnih in specifičnih evidenc glede na vrsto in tip živali(govedo, drobnica, konji, prašiči...),
  • osnovni podatki o posamezni živali,
  • potomstvo in pasemske posebnosti,
  • pregled nad oplojevanjem,
  • evidentiranje zdravljenja,
  • beleženje mer živali,
  • spremljanje neposrednih stroškov in prihodkov v zvezi s posamezno z živaljo,
  • beleženje opravil na posamezni živali.

 • finance 
  • vodenje izdanih in prejetih računov,
  • vodenje podatkov za FADN knjigovodstvo,
  • obračun DDV za določeno obdobje,
  • obračun trošarin,
  • izpis podatkov na obrazec za vračilo trošarine TRO-I,
  • izpis podatkov na obrazec za obračun davka na dodano vredsnost DDV-O,
  • izpis prejetih in izdanih računov. 

 • poljedelstvo
  • evidence o obdelovalnih površinah,
  • zasnova kolobarjenja,
  • izračun gnojilnega načrta,
  • izpis delovnih opravil na obdelovalnih površinah,
  • izpis x-letnega kolobarjenja za obdelovalne površine,
  • evidentiranje gnojenja na obdelovalnih površinah,
  • beleženje zatiranja škodljivcev na posamezni obdelovalni površini,
  • stanje zaloge škropiv.

 • mehanizacija
  • evidence o kmetijski mehanizaciji
    
   ,
  • beleženje stroškov, povezanih z mehanizacijo,
  • evidentiranje servisov.

 • opomnik
  • koledar različnih opravil,
  • opozorila za oddajo pomembnih poročil in vlog,
  • koledar kotitev,
  • predvideni datumi za vzdrževanje mehanizacije,
  • obveščanje o prihajajočih dogodkih.