Informacijski sistem Orbita

Podjetje Epi Spektrum d.o.o. od svoje ustanovitve pod skupno blagovno znamko Orbita razvija, trži in vzdržuje specializirane informacijske sisteme. V začetni fazi je bil to informacijski sistem, namenjen upravljanju informacij preskusnega laboratorija, kasneje pa se izdelava informacijskih sistemov razširila še na druga področja (prostorski podatki, podatki o emisijah, dokumentacija), pri tem pa lahko informacijski sistemi za posamezna področja delujejo na neodvisnih ali med seboj povezanih podatkih. Kombinacija laboratorijskih in prostorskih podatkov je idealna za splremljenje podatkov o okolju na ravni podjetja, občine ali države. 

Informacijski sistem Orbita3 (v nadaljevanju Orbita) ponuja celovito informatizacijo najrazličnejših vrst laboratorijev (Laboratorijski informacijski sistemi), celovit nadzor nad emisijami v okolje (Emisijski informacijski sistemi) ter spremljanje in povezovanje laboratorijskih in emisijskih podatkov s podatki o prostoru (Geografski informacijski sistemi).
Funkcionalnosti Orbite lahko razdelimo v naslednje sklope:

   1. laboratorijski informacijski sistem (OrbitaLIMS)
   2.
geografski informacijski sistem (OrbitaGIS)
   3.
emisijski informacijski sistem (OrbitaEMIS)
   4.
sistem za upravljanje z dokumentacijo (OrbitaDokIS)

Področja/sklopi se velikokrat prekrivajo (npr. znotraj laboratorijskega informacijskega sistema potrebujemo tudi kvaliteten sistem za upravljanje z dokumentacijo ipd.), zato predstavlja iinformacijski sistem Orbita odlično in celovito rešitev za:

  • laboratorije (vodenje kemijskih, mikrobioloških, tehnoloških, kontrolnih in drugih laboratorijev)
  • zavezance po direktivi IPPC (upravljanje okoljskega knjogovodstva, pridobivanje okoljskih soglasij)
  • upravne organe kot so  občine, državne inštitucije (sprejemanje, združevanje in upravljanje  podatkov o obremenjevanju in obremenjenosti okolja)
  • proizvodne obrate (upravljanje kakovosti proizvodnje)

Infornacijski sistem Orbita je zasnovan na večletnih izkušnjah pri razvoju laboratorijskih informacijskih sistemov, sistemov za upravljanje dokumentacije, kakor tudi na izkušnjah pri delu z GIS orodji ter pridobivanju in upravljanju emisijskih podatov. Arhitekrura sistema je dvonivojska (strežnik/odjemalec), kot podatkovno bazo pa lahko uporablja komercialno Oracle ali odprtokodno Firebird bazo (oboje z neposrednim dostopom do baze, brez vmesnih plasti npr. ADO, ODBC, BDE ipd). Odjemalec deluje v sodobnejših windows okoljih (Windows Vista, Windows 2000, WindowsXP), strežnik pa je lahko nameščen na katerikoli platformi (windows, linux, bsd...).

Sistem se lahko poveže tudi s poslovnim informacijskim sistemom v podjetju (ERP) in tako na dovršen način zaključi celovito informatizacijo podjetja.

Sistem je v celoti zasnovan in razvit v Sloveniji, kjer ga izkušena ekipa tudi vzdržuje in na ta način omogoča hitro odpravljanje morebitnih napak in zagotavlja prilagajanje potrebam vsake stranke posebej. Glede na želje in potrebe stranke je možno tudi vzdrževanje podatkovnega strežnika, na katerem je nameščena podatkovna baza za informacijski sistem. Stranke, ki to želijo ali zahtevajo, imajo lahko v okviru pogodbenih določil tudi vpogled v izvorno kodo informacijskega sistema.

Dodatne informacije: