Epi Spektrum

 Epi Spektrum, varstvo okolja, informacijski sistemi in storitve d.o.o.
Strossmayerjeva ulica 11
2000 Maribor
ID za DDV SI91816777

tel. +386 (0)2 234 30 60
fax. +386(0)2 234 30 66
email:
info@epi-spektrum.si

Smo majhno in dinamično podjetje, specializirano za izvedbo zahtevnih nalog na področju ocenjevanja hrupa z meritvami in z računskimi metodami, na področju načrtovanja protihrupnih ukrepov in nadzora nad njihovo izvedbo in na področju modeliranja procesov v okolju. Podjetje se ukvarja z izvedbo meritev hrupa v okolju in v gradbeni akustiki, njegova specialnost pa je računsko ocenjevanje obremenjenosti okolja s hrupom zaradi cestnega in železniškega prometa in industrijskih virov,  modeliranje kakovosti zraka kot posledice emisij prometa in proizvodnih procesov in izdelava računalniških aplikacij za prikazovanje podatkov meritev in modelnih izračunov v GIS okolju. Vse metode za merjenje in računsko ocenjevanje hrupa so akreditirane pri Slovenski Akreditaciji, za izvedbo pa razpola podjetje z najsodobnejšo merilno in programsko opremo.

Ravno tako pomembna dejavnost podjetja je izdelava, uvajanje in vzdrževanje informacijskih sitemov za spremljanje dela v preskusnih laboratorijih (OrbitaLIMS) in informacijskih sistemov za spremljanje vplivov različnih dejavnosti na okolje (OrbitaGIS). Na tem področju je podjetje uveljavilo blagovno znamko Orbita in pridobilo širok krog uporabnikov. Z njihovim sodelovanjem se je informacijski sistem postopoma razvil v sofisticirano orodje za spremljanje dela v najrazličnejših preskusnih in tehnološkoj laboratorijih, kot orodje za prikazovanje rezultatov preiskav na spletu, za izmenjavo podatkov z GIS orodji in z možnostjo posredovanja podatkov v poljubni obliki.

Posebno mesto med informacijskimi sistemi zavzema AgroOrbita - spletna računalniška aplikacija za spremljanje dela na kmetijskem gospodarstvu. Program je namenjen vsem kmetovalcem, ki želijo sistematično spremljati delo in stroške na svoji kmetiji na področjih živinoreje, poljedeljstva, kmetijske mehanizacije in vpeljati nadzor nad stroški in prihodki svojega gospodarstva.

Podjetje s svojimi izkušnjami, kadrovsko zasedbo, merilno in programsko opremo za vse storitve zagotavlja skladnost z najvišjimi standardi kakovosti. Od ustanovitve podjetja v letu 1998 do leta 2011 se je število stalno zaposlenih sodelavcev povečalo za trikrat, obseg poslovanja v tem času pa se je povečal za več kot desetkrat. Obseg dela se je v letih 2011 - 2013 delno zmanjšal, ne glede na to pa podjetje vsa leta poslovanja izkazuje pozitiven poslovni rezultat in ohranja najvišji bonitetni razred.