Meritve v gradbeni akustiki

Med bistvenimi kazalci, ki določajo kakovost okolja v bivalnih prostorih, kakovost prireditvenih prostorov, učilnic in v splošnem zaprtih prostorov, so njihove akustične latnosti. V stanovanjskih prostorih so to predvsem ravni hrupa, ki jih v posameznem prostoru povzročajo hišne inštalacije, hrup, ki ga povzročajo viri izven stavbe zvočna izolirnost med med prostori v isti etaži in med etažami. Akustične zahteve za koncerne dovrane, gledališča prostore in učilnice vključujejo med drugim ustrezno slišnost v vseh deli prostora, vrsti prostora primerne odmevne čase itd.

Zahteve v zvezi s hrupom v stavbah so predpisane s Pravilnikom o zvočni zaščiti stavb, ki določa minimalne zahteve za zvočno izolirnost pregrad med različnimi vrstami prostorov, največje ravni hrup, ki ga smejo v prostorih povzročati hišne inštalacije (dvigala, vodovodna napeljava, prezračevalne naprave...) in največje ravni hrupa, ki jih v prosotrih lahko povzročajo viri hrupa izven stavbe (cestni, železniški promet...). Podjetje Epi Spektrum  d.o.o. ima akreditirane merilne metode za vse osnovne meritve v gradbeni akustiki, največ izkušenj pa ima pri meritvah zvočne izolirnosti zunanjih fasadnih pregrad, kot so okna, balkonska vrata itd.