Pripis lastnosti
Spremljanje emisij
Vodenje dokumentacije

Pripis lastnosti

V informacijskem sistemu lahko definiramo poljuben nabor tipov objektov, ki jih želimo spremljati (npr. naprave, viri, izpusti ipd) in k vsakemu tipu pripišemo poljuben nabor lastnosti, ki jih želimo spremljati (npr. leto izdelave, proizvajalec emisije ipd).

Za lažje vnose vsaki izmed lastnosti objekta lahko vnaprej predvidimo možno zalogo vrednosti ali samo omejimo možnost vnosa (npr. letnica, izbira proizvajalca izmed nabora dobaviteljev ipd).