Povezava z GISom

Ena izmed bistvenih prednosti informacijskega sistema OrbitaEMIS je možnost povezave podatkov z geografskimi podatki. Na ta način - dvosmerno - povežemo podatke npr. o objektih (viri, naprave, izpusti...) z objekti na GIS podlagah s čimer omogočimo prostorsko obdelavo emisijskih podatkov.