Varstvo okolja pred hrupom
Mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju

Mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju


 

Mejne vrednosti v dB(A)
Območje
Ldan (6:00-18:00)
Lvečer (18:00-22:00)
Lnoč (22:00-6:00)
Ldvn
Mejne vrednosti za območje (celotna obremenitev)
I. območje
/
 / 40
50
II. območje
/
/
45
55
III. območje
/
/
50
60
IV. območje
/
/
65
70
Kritične vrednosti za območje (celotna obremenitev)
I. območje
/
 / 48
58
II. območje
/
 /  53 63
III. območje
/
/
 59 69
IV. območje
/
/
 80 80
Mejne vrednosti za ceste, železnce in letališča (posamezni vir hrupa)
I. območje
55
50
45
55
II. območje
 60 55
50
 60
III. območje
 65 60
55
 65
IV. območje
70
 65 60
70
Mejne vrednosti za obrate in naprave (posamezni vir hrupa)  
I. območje   47 42
37
47
II. območje  53
48
 43  53
III. območje 
58
53
48
58
IV. območje   73 68
63
73