Delo z vzorci
Znanje laboratorija
Upravljanje opreme
Nadzor laboratorija
Upravljanje dokumentacije

Nadzor laboratorija

Upravljanje nalog

V OrbitaLIMS je delo v laboratoriju združeno v posamezne naloge/projekte. Na ta način je  delo, povezano s posamezno nalogo, že od prve faze (npr. ponudba) pripravljeno za najrazličnejše preglede; hkrati pa pregledno organizirano tako s stališča uporabnikov sistema (zaposleni v laboratoriju) kot s stališča vodstva laboratorija in podjetja. Na nivoju posameznih nalog lahko določimo tudi specifične lastnosti (npr. pogodbene popuste, ki se upoštevajo pri obračunavanju, šablone vzorcev, ki nam pohitrijo vnos ipd.).

Načrtovanje in dodeljevanje dela posameznikom ali skupinam delavcev

OrbitaLIMS omogoča načrtovanje in dodeljevanje dela posameznikom, skupinam delavcev ali delavcem na posameznih deloviščih.

Varnost in nastavitve pravic

Glede na potrebe laboratorija je možno zagotoviti tudi anonimnost podatkov v določenih fazah izvajanja preiskav. Stopnjo in korake, kjer mora biti zagotovljena anonimnost, določimo sami.

Uvoz in izvoz podatkov za prenos med sistemi, v predglednice ipd.

OrbitaLIMS omogoča uvoz in izvoz podatkov v najrazličnejše oblike. Prenos podatkov poteka skozi čarovnik, tako da lahko popolnoma vplivamo na obliko in način uvoza/izvoza. OrbitaLIMS omogoča tudi neposreden prenos podatkov v preglednico Excel. Po potrebi pa lahko OrbitaLIMS prilagodimo za avtomatski prenos iz zunanjih baz podatkov.

Dodeljevanje pravic uporabnikom in skupinam

Posameznim uporabnikom ali skupinam uporabnikov se določijo pravice dostopa do posameznih delov programa ter pravice spreminjanja (samo pregledovanje, dodajanje, brisanje, urejanje).

Arhiviranje in restavriranje podatkov

Z vgrajenim modulom v sistem OrbitaLIMS je omogočeno neposredno izvajanje arhiviranja na želen medij/lokacijo ob želenem času.