Delo z vzorci
Znanje laboratorija
Upravljanje opreme
Nadzor laboratorija
Upravljanje dokumentacije

Znanje laboratorija

Spremljanje podatkov o metodah in razvoj metod

V metodah so zabeleženi vsi potrebni podatki za izvajanje preiskav v laboratoriju: od parametrov, tipov in razredov rezultatov, izračunov, podatkov delovnih območjih, risanja XR kart (slepi vzorci) do povezave z ustreznimi vrstami vzorcev (matriksi), merilnimi principi, delovišči, izvajalci, merilno opremo, referenčnimi materiali, reagenti in postopki priprave. Znotraj metode lahko omogočimo izvajanje iste metode pod različnimi pogoji, npr. na različnih vrstah vzorcev (nizi vzorcev). Omogočena je tudi uporaba verzij/izdaj metode, kar bistveno poenostavi in pohitri njeno vzdrževanje in zagotovi polno sledljivost dela.

Paketi preiskav

Za pohitritev vnosa pogostih vrst vzorcev lahko vnaprej pripravimo pakete parametrov in metod. Parametrom v paketu lahko določimo pravilnik, po katerem se bodo vrednotili rezultati, individualne mejne vrednosti, metodo, po kateri naj se izvaja preiskava (avtomatsko izbiro metode lahko prepustimo tudi programu ki sam izbere preiskavo glede na naveden povezavo matriskov in metod), lokacijo izvedbe (delovišče ali celo drug laboratorij) ali morebitne izračune ne ravni paketa.

Beleženje opravil

Beležijo se vsa pomembnejša dejanja, ki vplivajo na spremembo podatkov. Iz arhiva je možno razmeroma natančno določiti uporabnika (delovno postajo in čas), ki je spreminjal posamezne podatke.

Območja in mesta odvzema

V drevesno strukturo območij se vnesejo mesta odvzema, kar kasneje koristi za statistično obdelavo, večjo preglednost vzorcev ali/in integracijo s prostorskimi podatki.

Prilagajanje vhodnih in izhodnih podatkov

Poročila o preskusu (izvidi), podatki v raznih formatih zapisa za prenose med različnimi sistemi, spletne strani z rezultati... so prilagojeni vsakemu posameznemu naročniku na osnovih njegovih specificiranih potreb in želja. Za uvoz in izvoz je moč uporabiti praktično vse smiselno povezane podatke. Vsa poročila in izpise si lahko uporabnik sam prilagodi glede na potrebe.