OrbitaDokIS
Verzije dokumentov
Pravice
Nivoji map
Urejevalnik besedil
Povezava s podatkovno bazo

Povezava s podatkovno bazo

Vgrajen urejevalnik besedil omgogoča tudi spajanje predlog dokumentov s podatki iz podatkovnih baz.