OrbitaDokIS
Verzije dokumentov
Pravice
Nivoji map
Urejevalnik besedil
Povezava s podatkovno bazo

Nivoji map

Mape dokumentovZnotraj informacijskega sistema imamo na voljo 3 nivoje map:

  • osebne mape
  • mape oddelka (v primeru, da informacijski sistem uporabljamo na večih oddelkih, enotah ipd).
  • skupne mape


Do osebnim map ima dostop samo prijavljeni uporabnik in so namenjene predvsem dokumentom osebne narave (npr. sporočila) ter delovnim dokumentom (dokumenti na katerih delamo in še niso za "javno uporabo").

Do map oddelka imajo dostop vsi uporabniki, ki so prijavljeni na konkreten oddelek (npr. laboratorij); do skupnim map pa imajo dostop vsi uporabniki, ki imajo pravico prijave v informacijski sistem.

Znotraj vsakega nivoja map lahko ustvarimo poljubno število podmap, ki se poljubno prenašajo med posameznimi nivoju (če imamo seveda pravice oz. dovoljenja za te operacije).