Geografski informacijski sistem - OrbitaGIS
Shranjevanje v mape
Tematsko označevanje
Izvoz in uvoz podatkov

Izvoz in uvoz podatkov

OrbitaGIS je avtonomno GIS okolje, ki neposredno komunicira s podatki v relacijski podatkovni strukturi. Relacijska podatkovna struktura osnovnih podatklov zagotavlja visoko stopnjo zanesljivosti in robustnosti, zahtevne računske in statistične obdelave, hkrati pa možnost izmenjave z različnimi drugimi podatkovnmimi strukturami. OrbitaGIS omogoča neposreden izvoz pripravljenih podlag v .pdf obliko. Atributivni del podatkov je možno neposredno izvoziti v .xls datoteko.

Poleg možnost izvozov nudi
OrbitaGIS tudi širok nabor možnih tipov uvoženih podatkov: mid/mif vektorske datoteke, uvoz atributitvnega dela iz .xls datotek ali SQL podatkovnih baz ipd. Struktura informacijskega sistema OrbitaGIS in način njegove uporabe pri kartiranju hrupa cestnega in železniškega prometa je na sliki.