Geografski informacijski sistem - OrbitaGIS
Shranjevanje v mape
Tematsko označevanje
Izvoz in uvoz podatkov

Tematsko označevanje

OrbitaGIS omogoča barvanje oz. označevanje vektorskih objektov (linije, poligoni) glede na vrednosti izbranih atributov.