Geografski informacijski sistem - OrbitaGIS
Shranjevanje v mape
Tematsko označevanje
Izvoz in uvoz podatkov

Shranjevanje v mape

OrbitaGIS omogoča hranjenje prostorskih podlag (.shp, .jpg in datotek v drugih formatih) v mape, s čimer se lahko bistveno poveča preglednost dela. Prav tako je možno v drevesno strukturo shraniti prostorske projekte ("povezane" prostorske podlage, skupaj z vsemi lastnostmi projektov).

Podlage in projekte je možno poljubno premikati (povleči in spusti) znotraj drevesa map, prav tako pa je možno na enak način premikati tudi mape. Na nivoju map je možno določiti tudi pravice uporabnikom (kateri uporabniki imajo dostop do katerih dokumentov, podlag).