Geografski informacijski sistem - OrbitaGIS
Shranjevanje v mape
Tematsko označevanje
Izvoz in uvoz podatkov

Geografski informacijski sistem - OrbitaGIS

Pri modeliranju procesov v okolju in pri preiskavah vzorcev, odvzetih na terenu, nastaja velika količina podatkov, ki nosijo s seboj tudi informacijo o prostoru (mestu odvzema, obstoječem ali predvidenem stanju okolja...). OrbitaGIS je modul informacijskega sistema Orbita, ki omogoča združevanje rezultatov laboratorijskih preskusov ali rezultatov računskega modeliranja in ocenjevanja s prostorskimi podlagami, njihovo prikazovanje, statistične poizvedbe in nadaljnjo prostorsko analizo.

Geografski informacijski sistem OrbitaGIS je torej namenjen pregledovanju in urejanju podatkov o obremenejenosti okolja. Vsi podatki so shranjeni v podatkovni bazi in se po potrebi sinhronizirajo z lokalnim diskom (za hitrejše delo). Dokumenti (podlage, projekti) so organizirani v mape, katerim je možno nastavljati pravice.

OrbitaGIS omogoča delo z vsemi razširjenimi oblikami geografskih podatkov; posebej pa je prilagojen za delo s formatom Esri/Arcview (.shp format). Poleg vektorskih formatov (.shp, .mif ipd) je omogočeno tudi delo z geokodiranimi rasterskimi slikami (geokodiran tiff ali jpg).

OrbitaGIS omogoča neposredno tiskanje na tiskalnik in neposreden izvoz podakov v PDF obliko.

OrbitaGIS je odlično dopolnilo emisijskega informacijskega sistema OrbitaEMIS, prav tako pa ga je možno integrirati z laboratorijskim informacijskim sistemom OrbitaLIMS, s čemer omogočimo sprotni prostorski prikaz in prostorsko analizo laboratorijskih podatkov.