Zaposlitve

Kriza se pozna tudi pri nas!

Žal zaradi splošnega zastoja na poročju varstva okolja in odsotnosti dolgoročnega strateškega prostorskega in infrastrukturnega načrtovanja trenutno ne zaposlujemo.