Osebna izkaznica

Naziv: Epi Spektrum, varstvo okolja, informacijski sistemi in storitve d.o.o.
Osnova dejavnost/klasifikacija: 72220, 74300
Lastniki: Boštjan Peršak, Janez Drev, Anžej Bečan
Leto ustanovitve: 1998
Osnovni kapital: 29.211 EUR
Sedež: Strossmayerjeva ulica 11, 2000 Maribor
Telefon: (02) 234 30 60
Telefaks: (02) 234 30 66
E-pošta: info@epi-spektrum.si
Spletna stran: www.epi-spektrum.si
Matična številka: 1300342000
Identifikacijska številka za DDV: SI91816777
Transakcijski račun: SI56-0228-0005-0942-291 pri NLB d.d.
Števila akreditaciijske listine pri SA: LP-049
Pooblastila MOP za izvajanje meritev hrupa po SIST ISO-1996-2:2007: MOP 35445-18/2010-2 z dne 21.12.2010
Pooblastila MOP za cenjevanje
hrupa z modelnim zračunom na podlagi računskih metod:
MOP 35445-10/2011-2 z dne 21.12.2011
SIST ISO 9613-2:1997: za hrup zaradi obratovanja naprav in virov
NMPB-XPS 31-133: za hrup zaradi obratovanja cest
RMR: za hrup zaradi obratovanja železniških prog
Direktor: Boštjan Peršak, univ.dipl.fiz.