Akreditirane metode

Podjetje Epi Spektrum d.o.o. je po standardu SIST ISO 17025:2005  akretirirano za naslednje metode s področja ocenjevanja hrupa na podlagi meritev in računskih metod:

SIST ISO 1996-2:2007 

Opis in merjenje hrupa v okolju - 2. del: Zbiranje podatkov za potrebe prostorskega planiranja - v povezavi s standardom ISO 1996-1:2006  

TSG-1-005:2012 točka 8.5 Tehnična smernica - Zaščita pred hrupom v stavbah

RMR-SMR 2/1996

Ocenjevanje hrupa železniškega prometa z modelnim izračunom (Rekenen Meetvoorschrift Railverkeerslawaai '96)

NMPB XPS 31-133 Ocenjevanje hrupa cestnega prometa z modelnim izračunom (NMPB - Routes 96)
SIST ISO 9613-2:1997 Zmanjšanje zvoka pri širjenju na prostem - splošna metoda za računanje

SIST ISO 140-5:1999

Akustika - merjenje zvočne izolirnosti v zgradbah in zvočne izolirnosti gradbenih elementov. 5.del: Merjenje zvočne izolirnosti fasadnih elementov in fasad na terenu 

SIST ISO 140-4:1999

Akustika - merjenje zvočne izolirnosti v zgradbah in zvočne izolirnosti gradbenih elementov. 4.del:Terenska merjenja izolirnosti med prostori pred zvokom v zraku 

SIST ISO 140-7: 1999

Akustika - merjenje zvočne izolirnosti v zgradbah in zvočne izolirnosti gradbenih elementov. 7.del:Terenska merjenja izolirnosti medetažnih konstrukcij pred udarnim zvokom 

SIST ISO 8297:1997

Ugotavljanje ravni zvočne moči industrijskih postrojenj z več viri zvoka za vrednotenje ravni zvočnega tlaka v okolju 

SIST ISO 3744:2010

Ugotavljanje ravni zvočnih moči virov hrupa z merjenjem zvočnega tlaka - inženirska metoda v pretežno prostem polju nad odbojno ravnino 

SIST ISO 3746:2011

Ugotavljanje ravni zvočnih moči virov hrupa z merjenjem zvočnega tlaka - informativna metoda z merilno ploskvijo, sklenjeno okrog vira hrupa nad odbojno ravnino 

SIST ISO 3095:2013 Akustika - Železniške naprave - Merjenje hrupa, ki ga oddajajo tirna vozila.

 

 Podrobnosti so razvidne iz Akreditacijske listine