Rezutati ankete o zadovoljstvu naših odjemalcev v letu 2015 in 2016

Janez Drev, 12.09.16, arhiv Splošne novice

Podjetje Epi Spektrum d.o.o. je tudi letos ob koncu poletja izvedlo anketo o zadovoljstvu njegovih odjemalcev v preteklem obdobju. Rezultati ankete za leto 2015 in prvo polletje 2016 so prikazani na spodnji sliki. Velika večina odjemalcev je bila s storitvami našega podjetja v preteklem letu zadovoljna ali zelo zadovoljna. V splošnem se zadovoljstvo naših odjemalcev na vseh podočjih iz leta v leto povečuje, na kar smo vsi sodelavci podjetja zelo ponosni. Trudili se bomo, da tako ostane tudi v prihodnje!